අපගේ වෙබ් අඩවි වලට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

වියන ලද රෙදි සහ උණු කළ රෙදි නිෂ්පාදනය

අපගේ සමාගම වෙනස් කිරීම සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරයි වියන ලද රෙදිනිෂ්පාදන රේඛා වැඩි කිරීම සඳහා සමාගම. දැන් දෛනික නිමැවුමවියන ලද රෙදි ටොන් 10 ක් වන අතර ප්‍රතිදානය දිය වී යයිරෙදි ටොන් 3 කි. සියළුම අමුද්‍රව්‍යවල දැඩි ලෙස පරීක්‍ෂා කිරීම, මූලික ද්‍රව්‍යයේ සිට මාස්ටර්බැච් දක්වා ගුණාත්මකභාවය මත පදනම් වූවකි.

603163354


තැපැල් කාලය: ජුලි -08-2020